Europski strukturni i investicijski fondovi Europska unija Operativni program Konkurentnost i kohezija Europski fond za regionalni razvoj

Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća:

1. prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik

2. Maja Hrešć, predstavnica osnivača

3. Krešimir Grđan, predstavnik osnivača

4. Zvezdana Petrović, mag.pharm., univ.spec.oec., predstavnica zdravstvenih radnika visoke stručne spreme

5. Silvija Modrić, predstavnica radnika

Dežurna ljekarna

Ljekarna Centrala
Kolodvorska 18, Varaždin

svakim danom
0-24 sata

Saznaj više

Prirodni čajevi
Ponuda
prirodnih čajeva

Ljekarna Korzo
Trg kralja Tomislava 2

Varaždin

Adiva