Europski strukturni i investicijski fondovi Europska unija Operativni program Konkurentnost i kohezija Europski fond za regionalni razvoj

Informacije o Ustanovi

Podaci o ustroju Ljekarne Varaždinske županije

Ljekarna Varaždinske županije (u daljnjem tekstu „Ustanova“) provodi ljekarničku djelatnost u 11 ljekarni i 3 depoa lijekova širom Varaždinske županije. Ljekarničke jedinice smještene su na položajima uz Domove zdravlja ili ordinacija liječnika opće medicine kao i stomatoloških ordinacija. Dugi niz godina ljekarna Centrala je i dežurna ljekarna sa 24 - satnim radnim vremenom te time posebno prepoznata od strane korisnika usluga.

Pravni temelji osnivanja Ljekarne Varaždinske županije

Županijsko poglavarstvo Varaždinske županije:

 1. Odluka o spajanju Ljekarne Ludbreg, Ljekarne K sv. Antunu, Novi Marof i Ljekarne Dr. Gaj, Varaždin u Ljekarnu Varaždinske županije (30. siječnja 2003. godine - Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 3/03);
 2. Odluka o pripajanju ljekarničkih jedinica u sastavu Doma zdravlja Varaždinske županije Ljekarni Varaždinske županije (25. studeni 2003.).

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske:

 1. Suglasnost na spajanje ljekarni u vlasništvu Varaždinske županije u Ljekarnu Varaždinske županije (20. veljače 2003. godine);
 2. Rješenje kojim se odobrava ljekarničkoj Ustanovi Ljekarni Varaždinske županije obavljanje ljekarničke djelatnost od 01. srpnja 2003. godine;
 3. Rješenje za rad Ljekarne Ivanec, Ljekarne Lepoglava, Ljekarne Bednja i Ljekarne Maruševec u sastavu Ljekarne Varaždinske županije temeljem Odluke Županijskog poglavarstva od 25. studenog 2003. godine.

Kao pravna osoba Ustanova je upisana u evidenciju koju vodi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi kao i u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu, za obavljanje ljekarničke djelatnosti (izdavanje lijekova na recept i bez recepta i sl.), rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu broj: Tt 03/1357-2.

Tijela Ustanove su upravno vijeće, ravnatelj i stručno vijeće. Upravno vijeće upravlja Ustanovom i ima pet članova, a čine ga tri člana predstavnika osnivača i to predsjednik i dva člana koje imenuje osnivač, jednog člana imenuje stručno vijeće iz redova radnika Ustanove s visokom stručnom spremom, a drugog radničko vijeće Ustanove. Ravnatelj predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada. Od 01. siječnja 2018. dužnost ravnateljice obavlja Zvezdana Petrović, mag. pharm., univ.spec.oec. Imenovana je Odlukom Upravnog vijeća na mandatno razdoblje od četiri godine.

Djelatnost

Poslovanje ljekarni regulirano je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o Ustanovama, Zakonom o ljekarništvu, Zakonom o lijekovima, Zakonom o medicinskim proizvodima te drugim pod zakonskim aktima koji proizlaze iz navedenih zakona. Ljekarnička djelatnost osigurava opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima.

Prema Registru Trgovačkog suda u Varaždinu predmet poslovanja Ljekarne Varaždinske županije obuhvaća djelatnosti (Zakon o ljekarništvu NN 121/03, 35/08, 117/08):

 • osiguranje opskrbe lijekovima odnosno izdavanje lijekova na recept i bez recepta te izrada magistralnih i galenskih pripravaka,
 • opskrba medicinskim proizvodima i homeopatskim proizvodima,
 • opskrba dječjom hranom i dijetetskim proizvodima,
 • opskrba kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja, određenim općim aktom Hrvatske ljekarničke komore,
 • savjetovanje u vezi propisivanja odnosno pravilne primjene lijekova, medicinskih, homeopatskih i dijetetskih proizvoda.

U sklopu ljekarničke djelatnosti provodi se i ljekarnička skrb, koja ima važnu ulogu u sveukupnoj zdravstvenoj skrbi, a s ciljem postizanja boljih farmakoterapijskih učinaka i promicanja racionalne uporabe lijekova i medicinskih proizvoda, promoviranja zdravlja i u prevenciji bolesti. Ljekarnička skrb obuhvaća:

 • praćenje, izbjegavanje ili smanjivanje nuspojava lijekova,
 • izbjegavanje interakcija, terapijskog dupliciranja ili pojave alergija,
 • skrb nad pridržavanjem terapijskih protokola od strane korisnika usluga,
 • provođenje preventivnih mjera očuvanja i zaštite zdravlja i unapređenje farmakoterapijskih postupaka i postizanja terapijskih ciljeva.

Najveća snaga ljekarničke struke i najvažniji cilj djelatnika Ustanove jest prepoznavanje i ispunjavanje zahtjeva i očekivanja korisnika uz pružanje najkvalitetnije usluge prema kriterijima dobre ljekarničke prakse i etičkog kodeksa.

Matični broj: 01731998
OIB: 43158005754
Šifra djelatnosti (NKD): 4773 (5213)

Ravnateljica:

Zamjenica ravnatelja:

Zvezdana Petrović, mag.pharm., univ.spec.oec.

Branka Osonjački - Zadravec, mag.pharm.

Članovi Upravnog vijeća:

1. prof.dr.sc. Marijan Cingula, predsjednik

2. Maja Hrešć, predstavnica osnivača

3. Marica Sedlar, predstavnica osnivača

4. Marica Budinski, predstavnica zdravstvenih radnika visoke stručne spreme

5. Silvija Modrić, predstavnica radnika

IBAN : HR7823600001102742011
Dežurna ljekarna

Ljekarna Centrala
Kolodvorska 18, Varaždin

svakim danom
0-24 sata

Saznaj više

Prirodni čajevi
Ponuda
prirodnih čajeva

Ljekarna Varaždin
Ulica grada Koblenza 7

Adiva

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće