Europski strukturni i investicijski fondovi Europska unija Operativni program Konkurentnost i kohezija Europski fond za regionalni razvoj

Informacije o Ustanovi

Podaci o ustroju Ljekarne Varaždinske županije

Ljekarna Varaždinske županije (u daljnjem tekstu „Ustanova“) provodi ljekarničku djelatnost u 11 ljekarni i 3 depoa lijekova širom Varaždinske županije. Ljekarničke jedinice smještene su na položajima uz Domove zdravlja ili ordinacija liječnika opće medicine kao i stomatoloških ordinacija. Dugi niz godina ljekarna Centrala je i dežurna ljekarna sa 24 - satnim radnim vremenom te time posebno prepoznata od strane korisnika usluga.

Pravni temelji osnivanja Ljekarne Varaždinske županije

Županijsko poglavarstvo Varaždinske županije:

 1. Odluka o spajanju Ljekarne Ludbreg, Ljekarne K sv. Antunu, Novi Marof i Ljekarne Dr. Gaj, Varaždin u Ljekarnu Varaždinske županije (30. siječnja 2003. godine - Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 3/03);
 2. Odluka o pripajanju ljekarničkih jedinica u sastavu Doma zdravlja Varaždinske županije Ljekarni Varaždinske županije (25. studeni 2003.).

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske:

 1. Suglasnost na spajanje ljekarni u vlasništvu Varaždinske županije u Ljekarnu Varaždinske županije (20. veljače 2003. godine);
 2. Rješenje kojim se odobrava ljekarničkoj Ustanovi Ljekarni Varaždinske županije obavljanje ljekarničke djelatnost od 01. srpnja 2003. godine;
 3. Rješenje za rad Ljekarne Ivanec, Ljekarne Lepoglava, Ljekarne Bednja i Ljekarne Maruševec u sastavu Ljekarne Varaždinske županije temeljem Odluke Županijskog poglavarstva od 25. studenog 2003. godine.

Kao pravna osoba Ustanova je upisana u evidenciju koju vodi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi kao i u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu, za obavljanje ljekarničke djelatnosti (izdavanje lijekova na recept i bez recepta i sl.), rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu broj: Tt 03/1357-2.

Tijela Ustanove su upravno vijeće, ravnatelj i stručno vijeće. Upravno vijeće upravlja Ustanovom i ima pet članova, a čine ga tri člana predstavnika osnivača i to predsjednik i dva člana koje imenuje osnivač, jednog člana imenuje stručno vijeće iz redova radnika Ustanove s visokom stručnom spremom, a drugog radničko vijeće Ustanove. Ravnatelj predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada.

Djelatnost

Poslovanje ljekarni regulirano je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o Ustanovama, Zakonom o ljekarništvu, Zakonom o lijekovima, Zakonom o medicinskim proizvodima te drugim pod zakonskim aktima koji proizlaze iz navedenih zakona. Ljekarnička djelatnost osigurava opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima.

Prema Registru Trgovačkog suda u Varaždinu predmet poslovanja Ljekarne Varaždinske županije obuhvaća djelatnosti (Zakon o ljekarništvu NN 121/03, 35/08, 117/08):

 • osiguranje opskrbe lijekovima odnosno izdavanje lijekova na recept i bez recepta te izrada magistralnih i galenskih pripravaka,
 • opskrba medicinskim proizvodima i homeopatskim proizvodima,
 • opskrba dječjom hranom i dijetetskim proizvodima,
 • opskrba kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja, određenim općim aktom Hrvatske ljekarničke komore,
 • savjetovanje u vezi propisivanja odnosno pravilne primjene lijekova, medicinskih, homeopatskih i dijetetskih proizvoda.

U sklopu ljekarničke djelatnosti provodi se i ljekarnička skrb, koja ima važnu ulogu u sveukupnoj zdravstvenoj skrbi, a s ciljem postizanja boljih farmakoterapijskih učinaka i promicanja racionalne uporabe lijekova i medicinskih proizvoda, promoviranja zdravlja i u prevenciji bolesti. Ljekarnička skrb obuhvaća:

 • praćenje, izbjegavanje ili smanjivanje nuspojava lijekova,
 • izbjegavanje interakcija, terapijskog dupliciranja ili pojave alergija,
 • skrb nad pridržavanjem terapijskih protokola od strane korisnika usluga,
 • provođenje preventivnih mjera očuvanja i zaštite zdravlja i unapređenje farmakoterapijskih postupaka i postizanja terapijskih ciljeva.

Najveća snaga ljekarničke struke i najvažniji cilj djelatnika Ustanove jest prepoznavanje i ispunjavanje zahtjeva i očekivanja korisnika uz pružanje najkvalitetnije usluge prema kriterijima dobre ljekarničke prakse i etičkog kodeksa.

Matični broj: 01731998
OIB: 43158005754
Šifra djelatnosti (NKD): 4773 (5213)

Ravnatelj:

Zamjenik ravnatelja:

Mirko Magić, mag.oec.

Marija Novak, mag.pharm.

IBAN : HR7823600001102742011
Dežurna ljekarna

Ljekarna Centrala
Kolodvorska 18, Varaždin

svakim danom
0-24 sata

Saznaj više

Prirodni čajevi
Ponuda
prirodnih čajeva

Ljekarna Korzo
Trg kralja Tomislava 2

Varaždin

Adiva

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće