Ispiši ovu stranicu

Energetska obnova zgrade Ljekarne Varaždinske županije

Logo EU OP

Naziv projekta:
Energetska obnova zgrade Ljekarne Varaždinske županije na adresi Kolodvorska 18, Varaždin; KK.04.2.1.04.0538

Nositelj projekta:

Ljekarna Varaždinske županije

Kratki opis projekta:

Energetskom obnovom zgrade Ljekarne Varaždinske županije doprinijet će se smanjenju godišnje potrošnje potrebne energije za grijanje za 52,21%, godišnje potrošnje energije za hlađenje za 53,52% te ukupne godišnje emisije CO2 za 71,22% u odnosu na postojeće stanje. Aktivnostima promocije i vidljivosti podići će se svijest korisnika zgrade Ljekarne Varaždinske županije i opće javnosti o efikasnijem korištenju energije i korisnosti povećanja energetske učinkovitosti.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti. Obnovom energetske funkcionalne cjeline(ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (%) 52,21%.

Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref.br.KK.04.2.1.04, a to je ušteda energije za grijanje / hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje / hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).

Aktivnosti projekta uključuju:

  • izrada glavnog projekta energetske obnove
  • energetsku obnovu zgrade Ljekarne Varaždinske županije
  • stručni nadzor građenja,
  • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja,
  • usluga projektantskog nadzora,
  • energetski pregled zgrade, izradu izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove,
  • upravljanje projektom i administraciju,
  • promidžbu i vidljivost projekta.

Ukupna vrijednost projekta:

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 1.531.219,00 HRK. Od toga 860.417,04 HRK,  sufinancira Europski fond za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Razdoblje provedbe projekta:

Ukupno trajanje projekta je do završetka aktivnosti, odnosno 24 mjeseca od dana stupanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na snagu (od 30.11.2018.).

Prihvatljivost troškova: od 01. ožujka 2018.

Kontakt osobe za više informacija:

Zvezdana Petrović, ravnateljica Ljekarne Varaždinske županije

Branka Osonjački - Zadravec, zamjenik ravnatelja Ljekarne Varaždinske županije.

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće